Pogoji poslovanja

1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja določajo osnovna pravila urejanja medsebojnega razmerja med naročnikom in podjetjem Mizarstvo Lesnika d.o.o. (v nadaljevanju "ponudnik"). Naročnik s plačilom navedenega predplačila, preko elektronske pošte ali sms, potrjuje strinjanje z našimi splošnimi pogoji poslovanja, za katere se smatra, da je osveščen in se z njimi v celoti strinja. Pogoji, ki niso navedeni iz naše strani, ne priznavamo, razen če bi bilo tako medsebojno dogovorjeno. Svetujemo natančno in razumno branje naših pogojev poslovanja, saj neosveščenost le-teh ni predmet reklamacije. V primeru nejasnosti prosimo za pisno vprašanje preko elektronske pošte: info@esnika.si in z veseljem vam bomo podali odgovore na vprašanja.

2. Ponudba

Na podlagi povpraševanja preko spletne strani, referenc ali drugih virov glede naših izdelkov, običajno pripravimo informativni izračun glede na vaše želje in zahteve. Informativni izračun do našega ogleda situacije ne predstavlja točne ponudbe cen, omogoča pa grobo oceno, ali je cenovni rang produkta dostopen vašim pričakovanjem in finančnim zmožnostim. Za pridobitev informativne ponudbe prosimo za osnovne mere (višina, širina, globina) zidne odprtine ali željene dimenzije izdelka ter sliko obstoječega stanja. V primeru novogradnje nam lahko posredujete načrte arhitekta ali popis stvari, ki jih potrebujete. Dobavni rok je naveden na ponudbi in je skladen z dogovorom med naročnikom in ponudnikom. V primeru dodatnih del ali težav se rok dobave lahko podaljša, o čemer je naročnik obveščen. Dokler ponudba iz strani naročnika ni potrjena, dobavni roki niso veljavni.

3. Plačilni pogoji

Plačilni pogoji so lahko predmet medsebojnega dogovora, v osnovi pa pri nas velja pravilo: 60 % avans ob naročilu in preostanek plačila 8 dni po končani izvedbi. Kupec ima možnost zavrnitve računa v roku 8 dni po prejemu, v nasprotnem primeru račun velja za v celoti sprejet. V primeru neplačila imamo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa. V primeru neplačila in nespoštovanja naročnikovih obveznosti, si pridržujemo pravico do svoje lastnine in jo lahko demontiramo, pri čemer mora kupec omogočiti dostop do mesta, kjer se nahaja. Dokler račun ni v celoti poravnan, je kupec dolžan ravnati z izdelkom kot dober gospodar.

4. Meritev objekta

Za izmero objekta odgovarjamo sami, v primeru naročila iz vaše strani (telefonsko, preko elektronske pošte ali drugih medijev) pa se odgovornost za nepravilnosti preloži na tistega, ki meritve opravlja in pošilja. Morebitne napake v primeru samo-izmere rešujemo z dodatnim plačilom, ki je medsebojno dogovorjeno.

5. Davčne stopnje za obračun DDV-ja

Osnovna stopnja DDV v RS je 22%. Znižana davčna stopnja DDV 9,5% je namenjena državljanom Slovenije, ki gradijo stanovanjske objekte znotraj RS in ti ne presegajo določene kvadrature. Naročnik to dokazuje s potrditvijo ponudbe, kjer je stopnja DDV definirana.

6. Detajli izdelka in spletne slike

Slike unikatnih izdelkov, ki so plod našega razvoja, ni dovoljeno uporabljati za trženje ali izvedbena dela drugih izvajalcev brez našega dovoljenja. Prav tako ni dovoljena uporaba slik iz spletnih strani za komercialne namene brez naše privolitve.

7. Zaveze naročnika

Naročnik s potrdilom ponudbenih pogojev soglaša z uporabo slikovnega materiala izdelkov za promocijo na naših spletnih straneh. Ponudbe in izdani računi so predmet poslovne tajnosti in jih naročnik ne posreduje tretjim osebam.

8. Vgradnja izdelka

Ponudnik se zavezuje k strokovni vgradnji izdelkov, kar vključuje dostavo, montažo in po potrebi demontažo starih izdelkov. Naročnik je dolžan zaščititi svojo lastnino pred našim prihodom. V primeru nezaščitenih površin to storimo sami z doplačilom.

9. Garancija izdelka

Za vse naše izdelke zagotavljamo 12-mesečno garancijo od končane izvedbe. V tem času se zavezujemo k odpravi morebitnih napak. Kupec je v primeru uveljavitve garancije dolžan sporočiti težavo z opisom in slikovnimi materiali na naš elektronski naslov: info@lesnika.si.

10. Izdajanje računa

Račun se izda po končani izvedbi in plačilo se izvede na naš TRR račun. Garancija se uveljavlja z računom, kjer je naveden datum izvedbe. Kupec je dolžan hraniti račun za morebitne kasnejše reklamacije.

11. Osebni podatki

Zavezujemo se za varovanje osebnih podatkov med podjetjem in kupcem, ki jih uporabljamo izključno za poslovne namene in jih ne posredujemo tretjim osebam.

12. Piškotki

Spletni piškotki omogočajo, da spletna stran prepozna in si zapomni uporabnika ter njegove nastavitve. Uporaba piškotkov je nujna za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev.

13. Čiščenje in vzdrževanje

Leseni izdelki so finalno zaščiteni z laki, olji ali vodnimi lazurami. Za notranje izdelke ni večjega vzdrževanja, za zunanje pa je potrebno redno vzdrževanje zaradi izpostavljenosti zunanjim vplivom. V primeru potrebe po vzdrževanju nas lahko kontaktirate in vam bomo ponudili ustrezne rešitve.

14. Reševanje sporov

Prizadevamo si za sporazumno reševanje morebitnih sporov. V primeru spora nas lahko kontaktirate na elektronski naslov: info@lesnika.si in skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev.

Podjetje Mizarstvo Lesnika d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (UL, št. 81/2015).